GDPR

Zásady ochrany osobních údajů – EKO Pardubice s.r.o.

Společnost EKO Pardubice s.r.o., se sídlem Holandská 467, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČO: 27491218, DIČ: CZ27491218 uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22141, se zabývá výrobou, obchodem a službami. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679)

Potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli spravovat Vaše zákaznické účty a abychom Vám poskytli zboží a služby, které chcete zakoupit. Nejsme schopni Vám poskytnout produkty nebo služby, pokud nám neposkytnete uvedené informace. Jedná se o smluvní nutnost, kdy shromažďujeme:
• nákupní údaje
• kontaktní údaje – jméno a příjmení, kontaktní a/nebo doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze v souladu s právními důvody, a to:

bez Vašeho souhlasu za účelem
• přímého poskytnutí služby či produktu – pro splnění objednávky
• splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

s Vaším souhlasem
• k marketingovým účelům
• k Vaší registraci

Odvolání souhlasu
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: dalecka@ekopardubice.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


Přístup k Vašim údajům
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům:
• dopravci
• správce informačního systému

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. splnění objednávky) nebo následně po dobu dalších 10 let z důvodu daňové legislativy. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.


Zabezpečení osobních údajů
Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mailovou adresu dalecka@ekopardubice.cz nebo můžete písemně na naší adrese: EKO Pardubice s.r.o., Holandská 467, 533 01 Pardubice.