Čerpací stanice – centrální

Šachta je určena k přečerpávání splaškových a dešťových vod. Jde o ideální řešení pro napojení na výše uloženou gravitační kanalizaci. Vodotěsná šachta je opatřena gravitačním přítokem a tlakovým odtokem. Přečerpávání zajišťují čerpadla spínaná plovákem, elektrodovou nebo ultrazvukovou sondou.

Stavební řešení

Nádrže jsou vyráběny z vodostavebního železobetonu B30V8, případně B45V8, který odpovídá třídě C35/45 ČSN EN 206-1. Výrobce zaručuje vodotěsnost nádrží s doložením protokolu o vodotěsnosti. Dle potřeby jsou do nádrží před zabetonováním osazovány průchodky pro nátokové potrubní vedení. Výtlačné potrubí je nutné dodatečně utěsnit buď mechanickým těsněním nebo maltovou směsí ERGELIT. Součástí nádrží jsou železobetonové zákrytové desky s osazením proti vodorovnému posunutí a zámkem pro těsnění mezi nádrží a zákrytovou deskou. Zákrytové desky jsou dimenzovány pro zatížení třídy D 400. V zákrytové desce jsou provedeny otvory pro manipulaci s čerpadly a vstup do šachty. (Počet a tvar vstupních otvorů se může lišit podle konkrétního řešení.) Samotné šachty lze vyrábět i v dalším materiálových provedení, např. dvouplášťové PP pro obetonování na místě určení.

Technologické provedení

Šachta je osazena čerpadly dle parametrů uvedených v projektové dokumentaci. Čerpadla jsou osazena na vodících tyčích a jejich manipulace je zajištěna pomocí nerezového řetězu nebo lana. Na výtlačném potrubí je osazena litinová zpětná klapka, která zabraňuje přítoku z kanalizačního řádu v době nečinnosti čerpadla. Dále jsou osazena litinová uzavírací šoupata a dle projektové
dokumentace další armatury (koncovka na proplach, průtokoměr atd.). Ovládání čerpadel je zajištěno elektrickým rozvaděčem, který je umístěn na stojánku (plast, pozink), zděném pilířku nebo na fasádě. Pomocí čtyř plovákových spínačů jsou  v šachtě nastaveny ovladací hladiny. Spodní plovák na úrovni vypínací havarijní hladiny vypíná čerpadlo. Prostřední plováky zajišťují provozní zapínání a vypínání čerpadel a vrchní plovák určuje havarijní poruchovou hladinu. Rozvaděč obsahuje tlačítko pro odčerpání splašků, mimo automatiku (kdykoliv ručně). Tento systém ovládání lze nahradit jiným osvědčeným způsobem dle zkušeností místních provozovatelů.

Návrh technického řešení ČS:

Pokud není k dispozici prováděcí projektová  dokumentace, navrhneme technické řešení celé ČS od návrhu čerpadel až po způsob jejich ovládání. 

Možnosti osazení ovládacího rozvaděče:

  • Na nerezovém stojánku
  • V plastovém pilířku