Lapáky tuků

Lapáky tuků

Lapák tuků (lapol) OT 1 je určen k zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu odtékajících v odpadních vodách. Uplatnění nalezne zejména v oblasti služeb (např. restaurace, jídelny, závodní kuchyně, hotely, penziony apod.) nebo v průmyslových provozech (např. jatka, zpracování drůbeže, výroba lahůdek, konzervárny apod.). Lapák tuků chrání veřejnou kanalizaci před zanášením tuky a ČOV před snižováním účinnosti a s tím spojenými provozními problémy.

Upozornění!

Do lapáku tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky nebo fekálie.

Rozhodujícími faktory jsou

  • Jednoduchá montáž
  • 100% vodotěsnost
  • Jednoduchá obsluha
  • Zlepšuje účinnost ČOV
  • Zamezuje zanášení kanalizace tuhnoucími tuky
  • Vysoká životnost (nepodléhá korozi)

Funkce zařízení

Odpadní voda přiváděná do lapáku tuků je uklidněna usměrňovací přepážkou, což umožňuje sedimentaci kalů a oddělení vzlínavých tukových částic, které vystupují k hladině. Předčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Odloučené tuky se shromažďují na hladině
sedimentačního prostoru. Vhodně zvolenou  velikostí a dodržováním zásad vedení provozu
lze na výstupu dosáhnout zbytkové koncentrace tukového extraktu do 25 mg/l.

Konstrukční řešení

Lapák tuků je vodotěsná plastová nádrž svařená  z polypropylenových desek o síle 15 mm – provedení „P“. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání sedimentů k výstupu z lapáku tuků. Norné stěny zachycují tuky odloučené na hladině. Lapák tuků OT 1 splňuje podmínky nařízení vlády ČR č. 190/2002 Sb. pro vypouštění vod do recipientů. Návrh jmenovité velikosti se provádí dle EN ČSN EN 1825-2. 

Osazení

Lapák tuků OT 1 se osazuje v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění odlučovače vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v lapáku musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš než „hladina“ betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí lapáku stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. V případě přítomnosti spodní vody nad kótu základové spáry lapolu je nutné objednat plášť ze stěnových prvků. Zároveň doporučujeme použít vodostavební beton. 

Technické parametry​

Typ

Q [l/s]

pokrmů

/den

l [mm]

b [mm]

h [mm]

h1 [mm]

h2 [mm]

D [mm]

počet

vstupů

Vm [l]

OT 1/1-P

1

100

900

600

1 120

680

700

150

1

378

OT 1/2-P

2

200

1 500

800

1 120

680

700

150

1

840

OT 1/3-P

3

300

1 500

1 000

1 120

680

700

150

1

1 050

OT 1/4-P

4

400

2 000

1 000

1 120

680

700

150

1

1 400

OT 1/7-P

7

700

2 000

1 300

1 470

980

1 000

150

1

2 600

OT 1/10-P

10

1 000

2 500

1 500

1 470

980

1 000

200

1

3 750

OT 1/15-P

15

1 500

3 000

2 000

1 470

980

1 000

200

1

6 000

OT 1/20-P

20

2 000

4 000

2 000

1 470

980

1 000

200

2

8 000

OT 1/25-P

25

2 500

4 000

2 000

1 670

1 180

1 200

200

2

9 600

Vysvětlivky

Provedení P – plášť z PP desky síly 15 mm, Q  – max. hydraulické zatížení, pokrmů/den – orientační počet všech pokrmů za 24 hod.,  l – délka, b – šířka,  h – celková výška, h1 – osazení vstupu, h2 – osazení výstupu, D – průměr potrubí, počet vstupů – počet servisních vstupů pro obsluhu, Vm – využitý objem