Odlučovač tuků OT 1/1 – P

16472 

Odlučovač tuků OT 1/1 – P:
počet pokrmů: 100 pokrmů/den
celková výška včetně komínku: 1320 mm
rozměry: 900 x 600 x 1120 mm
průměr potrubí: DN150
materiál: PP tl. 15 mm
pro uložení mimo spodní vodu (do země s vysokou hladinou spodní vody je vhodný lapák – vyztužený)
včetně PP pochozího poklopu

Kategorie:

Popis

Lapák tuků (lapol) OT 1 je určen k zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu odtékajících v odpadních vodách. Uplatnění nalezne zejména v oblasti služeb (např. restaurace, jídelny, závodní
kuchyně, hotely, penziony apod.) nebo v průmyslových provozech (např. jatka, zpracování drůbeže, výroba lahůdek, konzervárny apod.). Lapák tuků chrání veřejnou kanalizaci před zanášením tuky a ČOV před snižováním účinnosti a s tím spojenými provozními problémy.

Upozornění! Do lapáku tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky nebo fekálie.