Čistírna odpadních vod EK-S4

39446 

Parametry EK – S4:
počet připojených obyvatel: 1 – 4
vnitřní průměr: 1300 mm
výška bez nástavce: 1500 mm
napájecí napětí kompresoru: 230 V
Štítkový příkon kompresoru: 0,9 kWh/den
v případě uložení v zemi s výskytem hladiny spodní vody nad základovou spárou je příplatek za vyztužené dno 800 Kč

Popis

Čistírny (dále ČOV) jsou určené k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 do 70 připojených obyvatel (rodinné domky, dvojdomky, domy v řadové zástavbě apod.). Výrobek je kompletním technologickým celkem. Výstupem z čistírny je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Čistírnu lze umístit do bezprostřední blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). Odtok je možné zaústit do kanalizace, odvést do recipientu nebo např. akumulovat a použít k závlahám.