Biologický septik BS 3-K

29447 

Parametry BS 3-K – samonosný:
počet ekvivalentních obyvatel: 4
celková výška včetně komínku: 1700 mm
rozměry: Ø 1600 mm, v = 1500 mm
komínek: 2x  Ø 600 mm, v = 200 mm
prostupy DN 150 osazeny ve výšce h1=1280mm, h2=1230mm
materiál: plášť z PP tl. 5 mm, dno PP tl. 10mm a víko z PP tl. 15 mm
pro uložení mimo spodní vodu (do země s vysokou hladinou spodní vody je vhodný
hranatý septik z vyztužených stěnových prvků)

Kategorie:

Popis

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod společně s kalem. Zpravidla se jedná o první stupeň čištění v kombinaci se zemním nebo biologickým dočišťovacím filtrem.