Čistírny odpadních vod Je zde 2 zboží.

Čistírny (dále ČOV) jsou určené k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 až 70 připojených obyvatel (rodinné domky, dvojdomky, domy v řadové zástavbě apod.). Výrobek je kompletním technologickým celkem. Výstupem z čistírny je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Čistírnu lze umístit do bezprostřední blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). Odtok je možné zaústit do kanalizace, odvést do recipientu, nebo např. akumulovat a použít k závlahám.

 

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně