EKO Pardubice s.r.o.

 

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.

Konstrukční řešení

Vodoměrná šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch, případně ploch kategorie chodníky, pěší zóny atd. V případě uložení do více namáhaného terénu nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Šachta je vyrobena stáčením a svařováním homogenních PP desek tloušťky 5 mm. Standardně je vyrobena o ø 960 mm a výškách 1000, 1200, 1300 a 1500 mm. Vstup má ø 600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Druhá varianta je vodoměrná šachta hranatá vyrobena svařováním homogenních desek tloušťky 10mm v rozměru 1200 x 900 x 1500mm. Vstup má 600 x 600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Výška šachty závisí na hloubce v níž je uloženo vodovodní potrubí. Dle požadavků odběratele je možné zhotovení VŠ jiných rozměrů, přizpůsobení rozměrů a umístění prostupů, případně vybavení šachty litinovým poklopem. Uvnitř je šachta vybavena plastovým žebříkem a plastovým podstavcem pro vodoměr - součást dodávky.

Vnější pohledSchéma vodoměrná šachta hranatá

Osazení do terénu

Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tl. min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. U kruhové varianty se šachta postupně obsype prosátou zeminou. Hranatý typ se obsype pískocementovou směsí v poměru asi 7:1. Obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty. Podmínkou této instalace je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody. Při výskytu max. hladiny spodní vody nad základní spárou je nutné provést min. částečné obetonování šachty (zajištění proti vyplavání). V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit. Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F střední až vysoké plasticity a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistenci, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

Technické parametry

Popis Rozměry Výška šachty Celková výška Výška osazení otvoru Průměr prostupu
VŠ-K1,0: ø 960 mm 1000 mm 1200 mm 150 mm 32 mm
VŠ-K1,2: ø 960 mm 1200 mm 1400 mm 150 mm 32 mm
VŠ-K1,3: ø 960 mm 1300 mm 1500 mm 150 mm 32 mm
VŠ-K1,5: ø 960 mm 1500 mm 1700 mm 150 mm 32 mm
VŠ-H: 1200 x 900 mm 1500 mm 1700 mm 420 mm 32 mm
VŠ-HL: 1200 x 900 mm 1500 mm 1700 mm 420 mm 32 mm

Výhody a přednosti

- Jednoduchá montáž
- 100% vodotěsnost
- Jednoduchá obsluha
- Vysoká životnost
- Nízká cena

Další fotografie a schémata

Vodoměrná šachta hranatáVodoměrná šachta kulatáSchéma vodoměrná kulatá šachtaVodoměrná šachta kulatá

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: