EKO Pardubice s.r.o.

 

Nádrže, jímky, žumpy

Nádrže lze použít jako vyvážecí jímky (žumpy), retenční nádrže, požární nádrže, kalové jímky, dešťové zdrže, čerpací jímky a pod.

Konstrukční řešení

Vodotěsná uzavřená plastová nádrž svařená z PP desek síly 15 mm pro uložení do země bez přítomnosti spodní vody nebo ze stěnových prvků (SP – žebrované desky) v případě přítomnosti spodní vody. Prostor jímky je odvětráván připojením na vnitřní kanalizaci nebo odvětracím potrubím.

Popis a funkce

Vyvážecí jímky je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém WC) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena. Jímky lze použít i v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Např. při počtu pěti obyvatel musíme počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by jímka měla mít objem 15 až 25 m3.

Nádrže, jímky, žumpyNádrže, jímky, žumpy

Osazení do terénu

Nádrže se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění jímky vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v nádrži musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš, než „hladina“ betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. V případě přítomnosti spodní vody nad kótu základové spáry je nutné objednat jímku s pláštěm ze stěnových prvků a k obetonování doporučujeme použít vodostavební beton.

Provoz a obsluha

Omezuje se na kontrolu využití užitečného objemu, případně množství usazených kalů a jejich těžení. Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

Velikost vyvážecí jímky (žumpy)

ČSN736781 předepisuje pro výpočet akumulačního objemu žumpy vzorec V = n.q.t
n - počet obyvatel; q - specifická spotřeba vody; t - interval vybírání jímky

Vybavení nemovitosti q (m3 na osobu a den)
Nesplachované WC 0,002
Pouze WC 0,025
Pouze výtok vody (bez WC) 0,040
Výtok vody a společné WC 0,065
Výtok vody (bez koupelny), WC v bytu 0,080
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva 0,110
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev plyn, elektřina) 0,125
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) 0,150

Technické parametry

U výrobků z PP desek o síle 15 mm není volba rozměrů omezena. U výrobků ze stěnových prvků je nutno zaokrouhlit rozměry na 0,5 m – z důvodu dělitelnosti materiálu. Napojení nádrže je provedeno potrubím DN 150 mm nebo dle požadavků stavby.

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Další fotografie a schémata

Další fotografie a schémata prozatím nejsou dostupná.

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: