EKO Pardubice s.r.o.

 

Zemní filtr

Zemní filtr slouží jako druhý stupeň dočištění splaškových vod v kombinaci s předřazeným biologickým septikem typové řady BS nebo biologickou čistírnou odpadních vod.

Konstrukční řešení

Zemní filtr se skládá z polypropylenových desek, které jsou svařeny a tvoří vodě nepropustnou konstrukci, dále z rozvodného a sběrného potrubí provedeného z perforovaných trubek. Výplň zemního filtru tvoří písek frakce 2 – 4 mm a v místech uložení perforovaných trubek štěrkopísek frakce 8 – 16 mm. Pro správné vedení rozvodného a sběrného potrubí jsou v příčném směru navařeny distanční podpěry. Vrchní štěrková vrstva se od zeminy odděluje geotextilií.

Popis a funkce

Voda ze septiku nebo ČOV natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím. Zemní filtr tvoří společně s předsazeným čistícím zařízením kompaktní celek, který je vhodný jak pro trvalý tak pro přerušovaný provoz. Celková účinnost zařízení je v kombinaci s biologickou čističkou odpadních vod typové řady EK – S až 98%. Velkou výhodou zemního filtru jsou téměř nulové náklady na chod a údržbu.

Externí pohledVnitřní pohled

Osazení do terénu

Zemní filtr se usazuje do vyhloubené stavební jámy na armovanou betonovou desku o tl. min 150 mm. Po usazení filtru se provede připojení. Poté se za současného obsypávání a hutnění filtru prosetou zeminou vyplní a hutní vnitřek vany dle daných vrstev a frakcí. Po usazení a urovnání terénu je zemní filtr pochozí a je možné ho zatravnit.

Provoz a obsluha

Zemní filtr je provozně nenáročný čistící objekt. Doporučená výměna náplně zemního filtru je v kombinaci s ČOV cca jednou za 10-20 let a v kombinaci s BS cca jednou za 5-10 let.

Technické parametry

Označení Rozměry (mm) d - š - v Plocha (m2) Materiál Počet EO
ZF 4 - EKO 2800 - 1200 - 1200 3,36 Polypropylen tl. 5 mm 4
ZF 8 - EKO 3500 - 1200 - 1200 4,20 Polypropylen tl. 5 mm 8
ZF 12 - EKO 4100 - 1500 - 1200 6,15 Polypropylen tl. 5 mm 12
ZF 16 - EKO 7500 - 1500 - 1200 11,25 Polypropylen tl. 5 mm 16

Výhody a přednosti

- Vysoká životnost
- Jednoduchá obsluha
- Zvyšuje účinnost ČOV a biologického septiku
- Splňuje všechny požadavky normy ČSN 75 6402

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Další fotografie a schémata

Další vnitřní pohled

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: