EKO Pardubice s.r.o.

 

Biologické septiky

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod společně s kalem. Je vhodný jako nejmenší a nenáročná domovní čistírna odpadních vod. Vhodnost použití v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem.

Konstrukční řešení

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek o síle 15 mm. V případě přítomnosti spodní vody jsou BS vyráběny ze stěnových prvků tl. 80 mm (PP desky se žebry). V tom případě se mohou rozměry BS lišit od rozměrů uvedených v tabulce. Touto změnou bude ovlivněna i cena. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují šachty o rozměrech 600 x 600 mm opatřené poklopem.

Biologické septikyBiologické septiky - schéma

Osazení do terénu

Biologické septiky se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení na kanalizaci se provede rozepření stěn a stropu. Betonování se provádí rovnoměrně po obvodu za současného napouštění jímky vodou (ochrana proti deformaci tlakem betonové směsi). Výška hladiny vody v nádrži musí být po celou dobu betonáže o 30 cm výš, než „hladina“ betonu. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby. V případě přítomnosti spodní vody nad kótu základové spáry, použít vodostavební beton a plášť septiku ze stěnových prvků.

Provoz a obsluha

Biologický septik je provozně nenáročný čistící objekt. Vyžaduje pouze pravidelné vyvážení kalu, pokud jeho vrstva dosahuje jedné třetiny užitečné hloubky, minimálně však jednou za rok. Při vybírání musí být v septiku ponechána vrstva kalu (asi 150 mm) pro naočkování čerstvého kalu. Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy.

Technické parametry

Hranaté:

Typ BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 9
Počet ekviv. Obyvatel: 4 6 7 8 13
Denní průtok vody (m3): 0,52 0,73 0,91 1,04 1,69
Specifická spotřeba vody (m3): 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Počet komor: 3 3 3 3 3
Doba zdržení (dny): 3 3 3 3 3
Délka (mm): 2000 2000 2000 (2500) 3000 3000
Šířka (mm): 1000 1200 (1500) 1600 (1500) 1300 (1500) 1500
Výška (mm): 1500 (1660) 1700 (1660) 1600 (1660) 1500 (1660) 2000 (2160)
Celkový objem (m3): 3 4 5 6 9
Užitkový objem (m3): 2,5 3,48 4,32 4,87 7,88
h1 (mm): 1280 1480 1380 1280 1780
h2 (mm): 1230 1430 1330 1230 1730
D (mm): 150 150 150 150 150

Kulaté:

Typ BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 9
Počet ekviv. Obyvatel: 4 6 7 8 13
Denní průtok vody (m3): 0,52 0,73 0,91 1,04 1,69
Specifická spotřeba vody (m3): 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Počet komor: 3 3 3 3 3
Doba zdržení (dny): 3 3 3 3 3
Průměr d (mm): 1600 1900 2100 2300 2400
Výška h (mm): 1500 1500 1500 1500 1500
Celkový objem (m3): 3 4 5 6 9
Užitkový objem (m3): 2,5 3,48 4,32 4,87 7,88
h1 (mm): 1280 1280 1280 1280 1780
h2 (mm): 1230 1230 1230 1230 1730
D (mm): 150 150 150 150 150

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku v místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Další fotografie a schémata

Biologické septikyBiologické septiky - schémaBiologické spetiky - schéma

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: