EKO Pardubice s.r.o.

 

Čistírny odpadních vod - ČOV

Čistírny (dále ČOV) jsou určené k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 až 70 připojených obyvatel (rodinné domky, dvojdomky, domy v řadové zástavbě apod.). Výrobek je kompletním technologickým celkem. Výstupem z čistírny je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Čistírnu lze umístit do bezprostřední blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). Odtok je možné zaústit do kanalizace, odvést do recipientu, nebo např. akumulovat a použít k závlahám.

Popis a funkce

Čistírna EK-S je technologický celek, sestávající z:
• samonosné plastové nádrže (kontejneru) s nástavcem a s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace kalu
• provzdušňovacích elementů a uložení kompresoru
Nádrž s vestavbami jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), a náplň anaerobního filtru z polyetylenu (PE). Oba materiály mají prakticky neomezenou životnost. Kovové díly jsou proti korozi svědomitě chráněny. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky apod. Plynulé prokysličování vody je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozóně vyvolává potřebnou turbulenci vody. Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a je zmenšována produkce odpadního kalu. Čistírny této produkce se nepřetržitě vyrábějí a zdokonalují.

ČOV - vnější schémaČOV - osazení

Osazení do terénu

ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou základovou desku, která je o výšku ČOV pod dnem nátokového potrubí (viz. technické parametry). Po napojení odtokového potrubí v obvodovém plášti vyřízněte otvor, napojte přítokové potrubí zakončené kolenem a prostup utěsněte. Pro uložení mimo komunikace u EK-S4 a 8 proveďte postupné napuštění vodou za současného obsypávání a hutnění zeminy. V případě přítomnosti spodní vody nad úroveň základové spáry, pro uložení do namáhaného terénu a při použití větších čistíren je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Při objednání je nutné uvést výškový rozdíl mezi terénem a dnem přítokové trubky. Tato vzdálenost odpovídá výšce nástavce. Součástí nástavce je víko, které je možné dodat celoplošně odnímatelné, nebo s komínkem a poklopem o světlosti 700x700mm. Kompresor lze uložit do vzdálenosti max. 5m od ČOV a to do sklepa, garáže, tech. místnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem.

Provoz a obsluha

Minimální obsluha spočívá v kontrole chodu ČOV a v čištění přelivových hran. Údržbou je odkalování čistírny.

Technické parametry

Čistírny EK-S splňují s rezervou podmínky ČSN 756402 z roku 1998. Lze ji tedy umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možno vypouštět do kanalizace, recipientů, nebo použít k závlahám. Hodnoty zbytkového znečištění na odtoku z ČOV jsou hluboko pod nařízením vlády ČR č.61 z r.2003. Ve vodohospodářsky významných oblastech je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr), možné dosáhnout celkové účinnosti čištění v hodnotě BSK5 až 99,5%. Přebytečný kal je potřeba odebírat podle zatížení ČOV několikrát za rok. Kal je vhodný ke kompostování. Prokysličování vody je možné řídit pomocí spínacích hodin (nejsou součástí dodávky) kompresoru dle zatížení ČOV. Zdrojem vzduchu je kompresor osazený motorem 230V se štítkovým příkonem 50 - 2 x 200 W. Provedení kompresoru odpovídá mokrému prostředí podle ČSN 330300.

Popis EK-S4 EK-S8 EK-S12 EK-S16 EK-S25 EK-S35 EK-S50 EK-S70
Počet připojených obyvatel: 1-4 3-8 8-12 12-16 16-25 25-35 35-50 50-70
Denní přínos znečištění (kg): 0,06-0,25 0,18-0,48 0,48-0,78 0,78-1,04 0,96-1,62 1,5-2,1 2,1-3,2 3,2-4,8
Denní průtok vody (m3): 0,2-0,6 0,6-1,2 1,2-1,8 1,8-2,4 2,4-3,8 3,8-5,3 5,3-7,5 7,5-9,2
Vnitřní průměr D (mm): 1300 1300 1550 1900 2200 2450 2900 3600
Výška H (mm): 1500 1500 1600 1600 1600 2000 2000 2200
Výška nástavce Hn (mm): Nutno uvést v objednávce dle skutečné hloubky uložení přítokového potrubí.
Průměr odtoku Dv (mm): 100 100 100 100 100 150 150 150
Napájecí napětí kompr. (V): 230 230 230 230 230 230 230 230
Štít. příkon kompr. (kWh/den): 0,90 0,90 1,00 2,61 3,38 4,39 5,30 6,50
Uložení kompresoru: Do skříně kompresoru nebo do 5 m od ČOV - nutno uvést v objednávce.

Výhody a přednosti

- Možnost využití vyčištěné vody k závlahám
- Nízké provozní náklady
- Minimální náklady na obsluhu a údržbu
- U ČOV byla provedena certifikace ve smyslu platného zákona Certifikát CE č.: E-30-00741-08

Další fotografie a schémata

ČOV - vnější pohledČOV - schéma

 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 15:30 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: